Amaç ve Misyon

  1. Batı ve Türk Müziğini, her yaş grubu ve eğitim düzeyindeki insanın kolaylıkla öğrenebileceği pedagojik ve empatik formasyonlarda sunmak,
  2. Dinamik değerlerini de ön plana iterek kaliteli müziği çocuk ve gençlere sevdirmek,öğretmek.Bu şekilde çocuk ve gençlerin kültürel yozlaşma yaşamalarını önleyebilmek;iyi bir müzik eğitiminin getireceği avantajlar ile sağlıklı sosyal ilişkiler geliştirmelerini sağlamak;müziğin sayısal zekaya pozitif etkileriyle okul yaşamlarındaki başarılarını da arttırabilmek,
  3. Kültürel ve sanatsal mirasımızın başında gelen, özdeğerlerimizin en önemli parçalarından biri olan müziğimizi gelecek nesillere emanet etmek,
  4. Globalleşen dünyada özellikle kendi müziğimiz ve enstrümanlarımızı hakkettikleri popularite ve tanınmışlık seviyesine çıkartmak adına, çağdaş yöntemler eşliğinde Batı ve Türk Müziği unsurlarını bir arada kullanma yetkinliğine sahip müzik adamları yetişmesine katkıda bulunmak.

      
 

Itri Müzik Okulu, müziğin bir sanat dalı olduğu kadar bir bilim dalı olduğu gerçeğinden de yola çıkarak, kendine özgü çözümleyici ve empatik bir metot anlayışı ile müzik eğitimine etkin ve farklı bir anlayış getirmiştir. Örneğin,Türk Müziği Eğitimi’nin Batı Müziği eğitimindeki gibi kesin kararlılıklarla öğretilememesi sorunsalına bulduğu çözümler, Türk Müziği teorisini daha anlaşılır hale getirmiştir. 11 senelik tarihi boyunca, bir müzik eğitim merkezi olmanın çok ötesinde sosyal bir kulüp rolü de üstlenerek aynı zamanda müziğin yaşandığı bir felsefe ve dostluk merkezi olan Itri Müzik Okulu, gerek yetiştirdiği öğrenciler, gerek katıldığı Ulusal ve Uluslararası etkinliklerde gösterdiği başarılar, gerekse üstlendiği sosyal sorumluluk projeleri ile İstanbul’un saygın ve köklü kurumları arasında yerini almıştır. “Sonsuza Kadar Müzikle…” dileği ile de her geçen gün kendisini geliştirerek ve yenileyerek sanat ve kültür yaşamına katkıda bulunmaya devam edecektir.

Scroll Up