Ney Eğitimi

Ney eğitiminde en önemli unsurların başında köklü ve saygın bir meşk silsilesine mensup ve yetkin bir eğitmenden ders alma imkanını temin etmek gelir.Tasavvuf ve ezoterik felsefelerde, usta-çırak ilişkisi esastır. Bu usta- çırak ilişkisine batılı felsefelerde inisiasyon, tasavvufta ise süluk denir. Süluk (İngilizce silk:ip,ipek v.b) yol tutmak, irşad yolu demektir. Bu eğitim sistemi ise, sadece müzik eğitimiyle kalmayıp, aynı zamanda kişinin genel gelişimini kapsayan bir süreçtir. Meşk, geleneksel bir eğitim sistemi olup, ustanın denetimi ve yönlendirmesi altında , sabır göstermeye dayalı ,uzun ve zorlu bir eğitilme yöntemidir. Ney derslerinin omurgasını “ustayı dinlemek “ teşkil eder. Usta,öğrencisine ,”sır” olarak adlandırabileceğimiz sanatsal incelikleri çeşitli koşullar altında sunar. Sırlar, daha çok öğrencinin olgunluk aşamaları ve hak edişiyle orantılı olarak verilir. Zira, öğrenci tarafından sindirilemeyip anlaşılamayan sırlar faydadan çok zarar verir. Öğrenci,üstadı ile yaptığı derslerin dışındaki boş zamanlarında,yine hocasının denetimi ve yönlendirmesi altında müziğin tamamlayıcı argümanları olan nazariyat (müzik teorisi), nota, solfej, müzik tarihi, v.b. bilgileri araştırıp öğrenmekle mükelleftir. Yine, işin yalnızca tasavvufi yönüne sığınmayıp, bireysel çalışmalarında da teknik eğitime ağırlık vermesinin faydası vardır. Zira her şeyi üstatdan beklemek doğru olmaz. Kuşkusuz ki felsefe ve tasavvuf, ney için bir üstünlüktür. Ancak pratik.teorik ve teknik çalışma ve araştırma olmadan, kuru kuruya bir felsefenin hiçbir anlamı yoktur. Bu açıdan tıpkı diğer enstrümanlardaki gibi bir çalışma şeklinin de olduğunu kabul etmek gerekir.

Scroll Up