Ud derslerinde karşılaşılan güçlükler

1) Ud tutuş ve kavrayış

2) Sap kavrayış ve parmakların klavye üzerindeki pozisyonları

3) Mızrap tutuş, mızrabın tel ile yaptığı açı

4) Sol el serçe parmağının (4 nolu parmak) geliştirip, güçlendirilmesi, hızlandırılması

5) Parmaklar arası mesafelerin açılması

6) Akort yapabilmek, burguları sabitleyebilecek tekniği geliştirmek. Ud dersi almaya yeni başlayanlar için akordun sürekli bozulması

7) Genel olarak ud eğitimini tamamlayıcı unsurları olan nota, nazariyat (teori) ve genel müzikal komplementlerin öğrenilmesi

8) Ud öğrencisi ve öğretmeninden kaynaklanan istikrarsızlıklar. Periyodik çalışma zamanının yaratılamaması. Öğrencinin ud derslerine devamsızlığı ve çalışamaması.

9) Yanlış yönlendirmeyle ve bilinçsizce alınmış udlar. Özellikle beden oranlarıyla orantılı olmayan udlar. olarak özetlenebilir.

Scroll Up