Türk müziğinde keman

Türk Müziğinde kullanılan kemanın, organolojik (enstrüman bilimsel) olarak, bugün batıda kullanılmakta olan kemandan hiçbir farkı yoktur. Sadece tellerin akort edilişi farklıdır. Aslında akort seslerinin ismi de aynıdır. Ancak aynı ismi taşıyan batı müziği notaları ile Türk Müziği notalarının aynı sesleri ifade etmeyişi sebebiyle akortta da farklılıklar ortaya çıkmaktadır (Batı Müziğinin 440 Hz frekanslı la sesi Türk Müziği’nin orta “re”(neva) sesine karşılık gelmektedir).

Scroll Up