Udun Bölümleri

Ud enstrümanını meydana getiren asal elemanları şu şekilde listeleyebiliriz:

  • GÖVDE (tekne)
  • GÖĞÜS (kapak, Rezonans Tablası), Kafes, Mızraplık ve Balkonlar
  • Sap ve Klavye
  • Burguluk ve Burgular
  • Eşikler (küçük ve büyük eşik)
  • Teller
Scroll Up