Udda olası sorunlar

İstatistiki olarak şu sorunlarla karşılaşılabilir:

1) Sap ve burguluğun atması veya dönmesi: yüksek tel geriliminden veya imalat hatalarından kaynaklanabilir. Sap gövdeden ayrılabilir, aynı şekilde burguluk da saptan ayrılabilir. Bir ud ustasının müdahelesini gerektirir.(Bu sorun, ani sıcaklık, nem, basınç v.b. ortam parametrelerindeki değişimler sebebiyle de oluşabilir).

2) Gövdeyi oluşturan dilimlerin ayrılması: Fiziksel koşullar, darbeler ve düşme, imalat hataları veya gerilimden dolayı statik dengenin bozulması nedeniyle teknenin dilimleri ayrılabilir. Usta müdahelesi gerektirir.

3) Göğüsde meydana gelebilecek hasarlar: Yüklemeden kaynaklanarak, göğsün gövdeden ayrılması;göğüsde çökme veya kabarma gibi sorunlar meydana gelebilir. Yine, kafesler kırılabilir veya sökülürek tekne içersine düşebilir. Usta müdahelesi gerektirir.

4) Telde cızırdama: Göğüs veya kafesteki kabarmalar, tellere çarparak “cızırdamasına” sebep olabilir. Cızırdamalar, tel bağlamadaki hatalar ve eşiklerden de kaynaklanabilir.

5) Burguların boşalması: Burgular ile burguluğun uyuşumsuzluğu münatesebetiyle, akortlu teller tamamıyle veya kısmen boşalabilir. Bu durum, burguların, burgu tahtasına iyi sabitlenmemesinden kaynaklanır. Sorun imalat hatasından olabileceği gibi, nem, sıcaklık, basınç gibi ortam faktörlerindeki değişimlerden veya burguya tel sarma (bağlayarak döndürme) ve akort yapma hatalarından da kaynaklanabilir. Bu sorun,akordun sürekli ve keskin bir şekilde bozulmasına neden olur. Özellikle ud eğitimine yeni başlamış öğrenciler için büyük sıkıntı teşkil eder. Duruma göre, usta müdahelesi veya bireysel müdaheleyle de çözülebilir (Ud imalatında,burgunun malzemesi ile burguluğun malzemesi uyumlu seçilmelidir). Tersi olarak, iklimsel faktörler ve ortam koşulları sebebiyle burguların şişerek burguluk içerisinde dönmemesi gibi bir sıkıntı da sözkonusu olabilir.

 

6) Tel Deformasyonu veya kopması: Bireysel olarak halledilebilen sorunlardandır. Udda, bakır tellerdeki deformasyon, genelde soyulmayla gerçekleşir. Tellin üzerindeki bakır sargı soyularak altındaki ipek sicim ortaya çıkmaya başlar. Naylon teller ise genelde doğrudan kopar. Dügah(la) ve Hüseyniaşiran(Mi) telleri istatistiki olarak en çabuk deforme olan ud telleridir. Neva(re) ve Gerdaniye(sol) telleri naylon teller; dügah(la), hüseyniaşiran(mi), buselik(si) ve bam teli olan geveşt (fa diyez) telleri ise ipek sicim üzerine bakır veya gümüş sarılarak imal edilen tellerdir. Ud tellerini, tını uyuşması ve ton kalitesi açısından takım olarak (komple) değiştirmekte fayda vardır.

Scroll Up