Klasik gitarın yapısı

Klasik gitar sekiz rakamına benzer bir gövde ve sap (Klavye) kısımlarından oluşur. Gövde bölümünün üzerinde ses deliği ve tellerin bağlandığı eşik kısımları bulunur. Sap kısmının üzeri perdelere ayrılmıştır. Sapın sonunda ise tellerin bağlandığı akord kulakları bulunur. Genellikle sap kısmı abanoz, gövdede sesin titreştiği ön ses tablası sedir ya da ladin, gövdenin arka kısmı ve yanları ise çeşitli gül ağaçları kullanılarak üretilir. Klasik gitarın tiz telleri naylon bas telleri ise ipek üzerine sarılı gümüş sarmaldan oluşur.

Scroll Up