Klasik gitarın özellikleri

Klasik gitar hem çok sesliliği, hem ritmik özellikleri hem melodi çalımındaki kolaylığı, hem de bu özelliklerin birlikte yapılabilirliğinin kolaylığı yönünden küçük bir piyano özelliği taşır. Klasik gitar akustik (kendi sesini doğal olarak verebilen) bir enstrümandır. Ancak farklı ortamlarda kullanmak, farklı amaçlar için üretilmiş elektro klasik gitarlarda mevcuttur. Ayrıca konser salonunun akustik yetersizliği ya da başka sebeplerden dolayı mikrofon gibi çeşitli ekipmanlarla Klasik gitar ortalama 3,5 oktav ses genişliğine sahiptir. Ortalama 19 perdeden oluşur. Tellere tırnaklarla ya da parmak tırnak yardımıyla birlikte vurarak çalınır.

Teller ve Akord : Standart klasik gitarlar 6 tellidir. Ancak 8 telli, 10 telli ve 12 telli çeşitleri de yaygındır. Ayrıca isteğe göre yapımcılara özel siparişlerle yaptırılan klasik gitarlarda mevcuttur. Yine standart akordlu bir Klasik gitar 6.(en üst, en kalın) telden 1. tele doğru Mi – La – Re – Sol – Si – Mi seslerine akordlanır. Ancak zaman zaman farklı akord sistemlerine göre akordlanan gitarlar ya da çalınanan eserin tonuna bağlı olarak sadece bazı tellerin farklı akordlandığı da görülmektedir.

Gitarı akord etmek: Standart akordlu klasik gitar telleri (sol-si telleri arası dışında) tam dörtlü aralığına akordlanır. 5. tel (La (A) sesi) ayarlandıktan sonra her telin (sol telinde 4. perde) 5. perdesine basarak bir alt telin boş teli ile aynı olacak şekilde akortlanabilir. Ayrıca akort cihazlarıyla (Tuner) da gitar akordu kolaylıkla yapılabilir.

Scroll Up