Kanun dersleri hakkında

KANUN ÖĞRENİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER


1) Sol elin zayıf oluşu (Tersi olarak solaklarda da sağ elin zayı
flığı): Gerek güç gerekse sürat olarak bir elimiz diğerinden zayıftır.Kanunda üstesinden gelinmesi gereken zorluklardan birisidir.
2) Sağsol el balansı ve koordinasyonu:Gerek şiddet, gerekse senkron olarak sağ ve sol elin mızrap tonlarını (tuşe) birbirine uyumlu hale getirmek;melodileri sağ ve sol ele taksim etmek; sağ ve sol elin fonksiyonlarını (işlevlerini) koordineli hale getirmek.
3) Mandal Değiştirme: Mandallar, icra esnasında, sol el ile değiştirilir. Sağ el melodiyi çalarken sol el de gereken mandal değişikliğini yapar.Bir anlamda beyni 2′ye bölme becerisi gerektirir. Üstelik bu iş, serilik gerektiren melodilerde daha da zorlaşır.
4) Akort: 72, 75 veya 78 teli uyumlu hale getirmek gerçekten meşekkatli bir iştir. Üstelik iyi bir kulak ve bilek gücü gerektirir. Bir sıkıntı da burguların boşalması veya sabitlenememesidir. İcradaki ustalık ile paralel olarak akort yapma becerisi de gelişir. Akordu muhafaza etmek de ayrıca pekçok unsura bağlıdır (Nem, basınç, sıcaklık, Kanunun oturmuşluğu v.b.)
5) Notayı takip ederek kanun çalmak: Bilinmeyen bir müzikal eserin notasına bakarak eşzamanlı olarak o eseri çalmak aynı anda pek çok beceriyi gerektirdiğinden öğrenim aşamasında önemli güçlüklerdendir.
6) Kanunu taşımak ve korumak: Kanun enstrümanı gerek hacmi gerekse ağırlığı itibariyle taşınması zor, taşırken hasar almaya müsait bir enstrümandır. Kanun için kutu (hardcase) kılıflar tavsiye edilir.
7) Kanun tellerinin, burguların ve eşiğin değişimi
8) Kanun Bakım ve Onarımı

Scroll Up