Kanun satın alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

1) KANUNUN STATİK VE MUKAVEMET AÇISINDAN SAĞLAMLIĞI:Genelde kanun enstrümanı imal edilirken, yüksek ses almak adına, kullanılan malzemenin ince tutulmasından dolayı, üzerindeki yüksek tel gerilimi, kanunda ”DÖNME” diye tabir edilen durumun ortaya çıkmasına yol açar. Çok kalın ve mukavim malzemeler kullanıldığında ise, ses kesilebilir (yüksek ses ve ton alınamaz).

2) MANDAL KALİTESİ Mandallar, kaldırılıp indirilirken metalik sesler üretmemelidir. Bunda ise mandalın döküldüğü alaşımın niteliği ve özkütlesi önem arz eder.Ayrıca icracının da mandal değiştirirken göstereceği özen de mühimdir. Mandal Çakma: Mandallar mandal tahtasına monte edilirken (mandal çakma diye tabir edilir) Türk müziği ses sistemine uygun bir şekilde çakılması “ŞART”tır. Aksi halde yapılacak hiçbir şey yoktur. Vakit kaybetmeden kanunu satın aldığınız yetkili kişiye iade ediniz (Mandalların akort sistemiyle tutarlılığını hassas akort cihazıyla test edebilirsiniz).

3) KANUNUN SES VE TONU: Kanun seçerken sesinin, rezonans(tınlama) süresi, volümü ve tonu dikkate alınmalıdır. Ayrıca, 3 oktavdan daha geniş ses rankına sahip olması sebebiyle bas (kalın), orta ve tiz bölgelerin tınlama süreleri, ton ve volümleri de dikkate alınmalıdır. Ton olarak “metalik” olarak nitelendirilen aşırı tiz olanları veya tersi olarak “boğuk, sağır” olanları tercih edilmemelidir. Seslerin tınlama ve uzama sürelerine de dikkat edilmelidir. Sesi hemen kesilen kanunlar tercih edilmemelidir. Ses özellikleri ile sağlamlık şartları bir arada değerlendirilerek kanun satın almakta fayda vardır.

4) DANIŞMAK VE ARAŞTIRMAK: Kanun fiyatları oldukça yüksektir. Bu nedenle satın almadan önce detaylı araştırma yapmak, farklı kanun yapımcılarının kanunlarını, nitelik, estetik ve ücret kriterleri açısından kıyaslamak etmek gerekir. Ayrıca Kanun dersini alacağınız eğitmenin seçimi ve onun yönlendirmeleri de önemlidir. Görünüş açısından güzel kanunlar, ses açısından kısır olabilir. Dolayısıyla müzik aleti olmaktan çok mobilya sınıfına girer. Kanunuzu, kurumsal kimlik kazanmış; ürün garantisi verebilen ve en önemlisi saygın bir lutiye (enstrüman yapımcısı) nın elinden çıkmış kanunlar satan müzik mağazalarından satın alınız.

Scroll Up